Luchtwegen

Wanneer u een aandoening heeft aan uw longen en luchtwegen, zoals astma, bronchitis, emfyseem of hyperventilatie, dan heeft u te... Wanneer u een aandoening heeft aan uw longen en luchtwegen, zoals astma, bronchitis, emfyseem of hyperventilatie, dan heeft u te kampen met kortademigheid. Door de kortademigheid ontstaat vaak weerstand tegen activiteiten die inspanning vergen. Het resultaat kan zijn dat u steeds minder ga...